FO

Reklamy

SDP

Wczoraj we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Dolnośląskiego SDP. Podczas zebrania wybrano jego nowe władze. Prezesem Oddziału został wybrany dotychczasowy skarbnik, Jan Poniatowski. Serdecznie gratuluję!

Prawdopodobnie, w najbliższym czasie na ziemi kłodzkiej powstanie koło SDP. Już tydzień temu integrowaliśmy się wspólnie w plenerze, w skansenie w Pstrążnej. Czas dopiąć formalności.